Argeweb.nl / Mijn Argeweb

Argeweb.nl gedeeltelijk buiten werking

Resolved

Het probleem is ondertussen opgelost. We houden het in de gaten, en werken aan een permanente oplossing om dit in de toekomst te voorkomen.

Investigating

Door een aanval hebben wij maatregelen moeten treffen welke het bestellen van domeinen op het moment niet mogelijk maakt. Wij werken er aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.