Argeweb.nl / Mijn Argeweb

mijnargeweb.nl gedeeltelijk buiten werking

Resolved

Het probleem is door onze leverancier achterhaald, en opgelost. De functionaliteiten van mijnargeweb.nl zijn hiermee hersteld.

Investigating

Wegens een intern probleem is het momenteel onder andere niet mogelijk om aanpassingen te doen aan de DNS-zones van bij ons ondergebrachte domeinnamen. Het aanmaken van databases is hierin ook niet mogelijk

Let ook op dat ons support team dezelfde limitatie heeft, als je dus iets wilt aanpassen in de DNS dan is ons advies om te wachten tot wij de tool weer beschikbaar hebben gemaakt.

Er wordt in samenwerking met onze leverancier aan gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.